Mua bán & Giao nhận

Mua bán và giao nhận nội thất Gia Hoàng

Quy định về mua bán & giao nhận của Công ty TNHH XD Sản Xuất Thương Mại Gia Hoàng

I Quy trình mua bán thi công nội thất Gia Hoàng

1.Các mẫu thiết kế được lấy ý tưởng từ khách hàng sau khi hoàn thành thiết kế nhân viên Gia Hoàng sẽ lên chi phí báo cáo các loại vật liệu thi công cũng như chi phí trọn bộ do tư vấn viên của Gia Hoàng thực hiện

2.Nhân viên Gia Hoàng sẽ gửi báo cáo bảng giá cũng như thời gian hoàn thành sản phẩm nội thất.Khách hàng cung cấp thông tin vị trí lắp đặt sản phẩm cho Gia Hoàng tiến hành thi công lắp đặt sản phẩm nội thất

3.Nhân viên giao hàng xuất kho cầm theo hóa đơn giấy chứng nhận sản phẩm giao tận nơi địa điểm thi công cùng đội thi công thời gian đã được thỏa thuận sẵn với khách hàng.

4.Sau khi thi công hoàn thiện sự nhiệm thu của khách hàng sau khi hài lòng về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trên giấy tờ nhiệm thu chấm dứt hợp đồng sản xuất thi công lắp đặt đồ nội thất. Khách hàng được cung cấp phiếu bảo hành cũng như chứng nhận chất lượng ,hóa đơn ( nếu có ) bảo đảm cho quyền lợi bảo hành sản phẩm

II- Quy định về giao - nhận sản phẩm nội thất :

Chính sách giao hàng :

+ Nhận hàng tại kho xưởng sản xuất : Các sản phẩm không sử dụng dịch vụ thi công chỉ sản xuất sản phẩm nội thất giao nhận tại kho xưởng sản xuất Gia Hoàng. Giao nhận kèm các giấy tờ liên quan chấm dứt hợp đồng sản xuất đồ nội thất.
+Giao nhận nhiệm thu công trình : Những đơn hàng sản xuất được giao nhận tại công trình do ký kết trong hợp đồng được thỏa thuận sẵn .Đơn hàng hoàn thiện thi công lắp đặt được nhiệm thu theo điều I-4 mua bán giao nhận của công ty Gia Hoàng.

III - Quy định về trả hàng - Hủy đơn hàng :

Hàng được trả và đền bù theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết do bên thực thi sai chịu trách nhiệm . Mọi chi phí phát sinh được dựa theo hợp đồng giải quyết trả hàng.Các thỏa thuận hủy đơn hàng do lý do khách hàng được xem xét và giải quyết trên quyền lợi của hai bên thỏa thuận.